دانلود اهنگ خارجی Perfect از Ed Sheeran

موزیک جدید Ed Sheeran که در جایگاه دوم سایت بیلبورد قرار دارد

Ed Sheeran – Perfect

Ed Sheeranپریمیر موزیک

متن ترانه Perfect از Ed Sheeran :

I found a love for me

من عشق را برای خودم پیدا کردم
Darling, just dive right in and follow my lead

عزیزم ، فقط به سمت جلو بیا و من را دنبال کن

Well, I found a girl, beautiful and sweet

خوب، من دختری پیدا کردم ، زیبا و دوست داشتنی
Oh, I never knew you were the someone waiting for me

اه ، من هرگز نمیدانستم کسی منتظر من است

‘Cause we were just kids when we fell in love

زیرا که ما فقط بچه بودیم وقی که عاشق شدیم
Not knowing what it was

نمیدانستیم ان چه هست
I will not give you up this time

من این زمان را به تو نمی دهم
But darling, just kiss me slow

اما عزیزم ، فقط من را ارام ببوس
Your heart is all I own

قلب تو تماما برای من است
And in your eyes you’re holding mine

و تمام موجودی چشمان تو مال من است

Baby, I’m dancing in the dark

عزیزم ، من در حال رقص در تاریکی هستم
With you between my arms

با تو ما بین بازوهایم
Barefoot on the grass

پابرهنه بر روی چمن
Listening to our favourite song

در حال گوش دادن به اهنگ مورد علایقمان
When you said you looked a mess

وقتی که گفتی به یه بهم ریختگی نگا میکنی
I whispered underneath my breath

من ا نفس های خود زمزمه کردم
But you heard it,

اما تو ان را شنیدی
Darling, you look perfect tonight

عزیزم ، امشب تو فوق العاده شده ای

دانلود آهنگ خارجی Ed Sheeran – Perfect

Well, I found a woman, stronger than anyone I know

من پیدا کردم زنی را ، که از هر کس دیگه ای که میشناسم قوی تر است
She shares my dreams, I hope that someday I’ll share her home

او رویاهایش با من به اشتراک گذاشت و من امیدوارم که روزی خانه ام را با او شریک شوم
I found a love to carry more than just my secrets

عشقی را فراتر از فقط برای نگهداری اسرارم پیدا کردم
To carry love, to carry children of our own

که عشق را نگه دارد تا بچه های خودمان را نگه دارد

We are still kids but we’re so in love

ما هنوز هم بچه هستیم اما خیلی در عشق غرق شده ایم
Fighting against all odds

در مقابل همه بدی ها میجنگیم
I know we’ll be alright this time

من میدانم همه چی درست خواهد شد
Darling, just hold my hand

عزیزم ، فقط دست مرا محکم بگیر
Be my girl, I’ll be your man

مال من باش و من هم مرد تو خواهم بود
I see my future in your eyes

من در چشمان تو اینده ام را میبینم

Baby, I’m dancing in the dark

عزیزم من در تاریکی در حال رقصیدن هستم
With you between my arms

با تو در بین بازوانم
Barefoot on the grass

با پای برهنه بر روی چمن ها
Listening to our favourite song

با گوش دادن به موزیک مورد علاقیمان
When I saw you in that dress

وقتی که تو را در ان لباس دیدم
Looking so beautiful

فوق العده به نظر امدی
I don’t deserve this

من لایق این نیستم
Darling, you look perfect tonight

عزیزم تو امشب فوقالعاده به نظر می رسی

Baby, I’m dancing in the dark

عزیزم من درحال رقصیدن در تاریکی هستم
With you between my arms

با تو در بین بازوهایم
Barefoot on the grass

با پای برهنه بر روی چمن
Listening to our favourite song

با گوش دادن به موزیک مورد علایقمان
I have faith in what I see

من به انچه که میبینم ایمان دارم
Now I know I have met an angel in person

من میدانم خواهم دید فرشته ای را
And she looks perfect

و او فوق العاده خواهد بود
I don’t deserve this

من لایق این نیستم
You look perfect tonight

تو فوق العاده به نظر می ایی امشب