دانلود اهنگ عاشقانه A Time For Us از Andy Williams

ورژن با کلام موسیقی متن فیلم رومئو و ژولیت

Andy Williams – A Time For Us

Andy Williams - A Time For Us 

پریمیر موزیک

متن ترانه آهنگ A Time For Us از Andy Wiliams :

A time for us some day there’ll be

و زمانی برای ما وجود خواهد داشت
When chains are torn by courage born of a love that’s free

 وقتی زنجیرها با شهامت ناشی از عشق پاره شدند
A time when dreams so long denied

زمانی که رویاها تا این حد سرکوب شدند
Can flourish as we unveil the love we now must hide

ما میتوانیم شکوفا شویم و عشقی را که نهفته بوده تبدیل به افسانه کنیم
A time for us at last to see

زمانی برای ما که درنهایت ببینیم
A life worthwhile for you and me

زندگی ای ارزشمند برای من و تو
And with our love through tears and thorns

 و عشق مان در میان اشک ها و خار ها
We will endure as we pass surely through every storm

تحمل خواهیم کرد همانطور که از میان طوفان عبور میکنیم
A time for us some day there’ll be a new world

زمانی که برای ما دنیای جدیدی وجود خواهد داشت
A world of shining hope for you and me

دنیایی با درخشش امید برای تو و من
For you and me

برای تو و من
And with our love through tears and thorns

 و عشق مان در میان اشک ها و خار ها
We will endure as we pass surely through every storm

تحمل خواهیم کرد همانطور که از میان طوفان عبور میکنیم
A time for us some day there’ll be a new world

زمانی که برای ما دنیای جدیدی وجود خواهد داشت
A world of shining hope for you and me

دنیایی با درخشش امید برای تو و من

دانلود آهنگ عاشقانه